ถาม: สามารถติดต่อ สำนักงานเทศบาลตำบลกระโสมได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ : 076 496 501 

ถาม: วิสัยทัศน์

ตอบ: ” ชุมชนน่าอยู่ เลื่องลือประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”

ถาม: สำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.