สำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม

1/29 หมู่ 1 ตำบลกระโสม

อำเภอตะกั่วทุ่ง

จังหวัดพังงา

82130

โทร. 076496501 ต่อ 200

โทรสาร 076 496501 ต่อ 207